E230 neboli bifenyl – jedovatý konzervant. Proč už se nepoužívá?

Bifenyl se dříve používal jako konzervant a ochrana citrusů před plísněmi.

Hlavní důležité body o konzervantu E230 – bifenylu:
·         Není vhodný pro děti
·         Může vyvolat alergické reakce
·         V EU již není pro použití v potravinářství povolen
·         Kontaktu s ním bychom se raději vyhnuli

Výroba E230

Bifenyl se vyskytuje v dehtu a ropě odkud se destilací získává v podobě čiré bezbarvé kapaliny nebo bílých krystalků či vloček. Je nerozpustný ve vodě.

Na co se bifenyl používá?

Papír impregnovaný bifenylem se používá k balení citrusů jako ochrana při přepravě a skladování ke snížení poškození ovoce plísní. A to k prevenci růstu plísní typu penicillium během přepravy.

V ostatních odvětvích průmyslu se bifenyl používá v např. v teplonosných kapalinách, nosičích barviv a v organických syntézách.

Je přísada E230 zdravá?

Testy zahrnující vystavení krys, myší a králíků působení bifenylu prokázaly, že je až středně toxický při požití a nízce až středně toxický při kontaktu s kůží.

Bifenyl je klasifikován jako dráždivá látka. V souvislosti s jeho užíváním byly také hlášeny bolesti hlavy a kožní problémy. U dlouhodobě exponovaných zvířat byly pozorovány negativní účinky na ledviny.

Použití v EU vs. USA vs. Svět

V EU je Bifenyl k používání v potravinářském průmyslu již zakázán.

V Austrálii je E230 zakázán a je známo, že způsobuje poškození jater stejně tak jako centrální a periferní nervové soustavy u lidí, kteří jsou vystaveni častému a blízkému kontaktu s velkým množstvím E230.

Použité zdroje

E230 – Biphenyl/diphenyl, https://blisspointfood.wordpress.com 25. 09. 2013
Diphenyl 230 or E230, https://noshly.com
Biphenyl, https://en.wikipedia.org
Biphenyl, https://www.epa.gov
Biphenyl, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov