Ferrokyanid sodný (E535) se primárně používá ve stolní soli! Máme se mu vyhýbat?

Ferokyanid sodný je kyanidová sůl používaná jako proti spékavá látka ve stolních solích, aby zůstala sypká.

Hlavní důležité body o E 535 – ferrokyanid sodný

Není přírodní, protože se vyrábí chemickou syntézou
Je vhodný pro děti
Není to alergen – pozor by si měli dát pouze osoby s onemocněním ledvin
Je veganský i bezlepkový

Výroba E535

Jedná se o syntetickou sloučeninu, která může být vyráběna reakcí mezi kyanidem sodným a síranem železnatým ve vodném prostředí.

Může být také vyroben reakcí mezi kyanidem vápenatým, síranem železnatým a uhličitanem sodným.

Vznikají žluté krystaly nebo krystalický prášek.

Kde se ferrokyanid sodný (E 535) používá?

Jeho hlavní použití v potravinách je jako proti spékavá látka v solích (kuchyňská sůl, mořská sůl, jodizovaná a ne jodizovaná sůl).

Povrch krystalů soli je snadno rozpustný ve vodě a jednoduše na sebe váže vlhkost i ze vzduchu, poté dochází k hrudkování, čemuž tato látka zabraňuje.

Konkrétní potraviny

  • Avokádo – Alpská sůl
  • Enpeka – veka tuková balená
  • Tesco – bramborovo brynzové pirohy

Je E535 zdravé?

Obavy o bezpečnost obecně vyvolává jeho chemický název obsahující kyanid, známý toxin.

Přesto při použití ferokyanidu sodného jako potravinářské přísady nedochází k téměř žádným vedlejším účinkům. Jeho bezpečnost byla schválena úřady pro kontrolu potravin.

Mnoho solí kyanidu je nebezpečných, ale kyanid v potravinářských ferokyanidech je netoxický, protože je pevně vázán na atom železa, a proto nemá tendenci uvolňovat volný kyanid.

V kyselém prostředí se přeruší vazby mezi sodíkem a ferokyanidem a uvolní se toxický plyn – kyanovodík, ale žaludeční kyselina je slabá kyselina, která nemůže tuto reakci v našem těle podpořit.

Použití v EU vs. USA vs. svět

Jeho použití jako proti spékavá látka je schváleno, jak v EU, tak USA nebo Austrálii.

S přijatelným denním příjmem: „0-0,025 mg/kg tělesné hmotnosti na den.

S ohledem na jedinou toxicitu, která zasahuje jedince s onemocněním ledvin byl stanoven přijatelný denní příjem na 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti za den.

Čím ferrokyanid sodný nahradit?

Pokud máte stále obavy, můžete si vybrat jiné alternativy proti spékavých látek, jako je oxid křemičitý, křemičitan sodný a křemičitan vápenatý.

Použité zdroje

Sodium Ferrocyanide, American elements
Re-evaluation of sodium ferrocyanide (E 535), potassium ferrocyanide (E 536) and calcium ferrocyanide (E 538) as food additives, EFSA