(Iso)Butan (E 943) najdeme v ropných rafinériích, ale i u nás v kuchyni! Víte, kde?

Butan je při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku, plyn. Jedná se o vysoce hořlavý, bezbarvý, snadno zkapalnitelný plyn, který se při pokojové teplotě rychle odpařuje.

Hlavní důležité body o E 943 – (iso)butan

Je to propelant
Je přírodního původu
Je vhodný pro děti
Není to alergen

Výroba E943

Butan je fosilní palivo, které vzniklo v průběhu milionů let složitým procesem hluboko uvnitř země ze zbytků rostlin, zvířat a četných mikroorganismů.

Jeho výrobní proces zahrnuje následující kroky, odstranění oleje a kondenzátu, odstraňování vody, dehydratace glykolu a v posledním kroku prochází mokrý zemní plyn dvěma nebo více absorpčními věžemi, které jsou naplněny oxidem hlinitým nebo oxidem křemičitým, voda se zachytí a následně vytéká suchý plyn.

Kde se (iso)butan (E 943) používá?

(Iso) butan je primárně používán rafineriemi ke zvýšení oktanového čísla benzinu, velmi čisté formy, lze použít jako chladící prostředek a do značné míry nahradily halomethany poškozující ozonovou vrstvu, například v domácích chladničkách a mrazničkách.

Jako potravinářská přísada se používá jako pohonná látka ve sprejích pro aerosolové a emulzní spreje na vaření na bázi rostlinného oleje a vodní bázi.

Používá se také jako pohonná látka a provzdušňovací činidlo v pěnových potravinářských výrobcích.

Konkrétní potraviny

  • Easy Cook – slunečnicový olej

Je E943 zdravé?

(Iso) butan nedisponuje žádnými genotoxickými ani neurotoxickými vlastnostmi a nebyly hlášeny žádné bakteriální mutace.

Použití v EU vs. USA vs. svět

Jeho použití jako balícího plynu je schváleno, jak v EU, tak USA nebo Austrálii.

Použité zdroje

How Butane is Produced?, World of Chemicals